Online virksomhed og markedsføring til it-udfordrede kundegrupper

De danske it-færdigheder er knap så imponerende som antaget

e-handel

Danmark på en 5. plads

Danmark ligger normalt i front, når det gælder it-færdigheder. Men en ny, stor undersøgelse lavet af OECD, placerer Danmark helt nede på en 5. plads – under vores nordiske naboer. Det skriver Digitaliseringsstyrelsen i denne pressemeddelelse: online markedsføring

Sammenhæng mellem alder, uddannelse og it-færdigheder

Det er især ældre og borgere med en kortere uddannelse, som trækker Danmarks gennemsnitlige it-færdigheder ned. SFI, som også har været inde over undersøgelsen, skriver på deres hjemmeside: “Der er en markant sammenhæng mellem færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT. Er man god til det ene, er man også god til det andet – som hovedregel – men der er betydelige variationer mellem forskellige befolkningsgruppers færdigheder. Jo højere uddannelsesniveau, des bedre færdigheder; personer, der alene har grundskole som højeste fuldførte uddannelse, scorer lavest, personer med lang videregående uddannelse højest. Færdighederne stiger med alderen fra 16 år og op til cirka 28 år, i kraft af at flere får en uddannelse, efterhånden som de bliver ældre; herefter er niveauet for læse- og regnefærdigheder nogenlunde stabilt frem til 35-40-årsalderen for derpå at falde med alderen op til 65 år. Færdigheder i problemløsning med IT falder med stigende alder i hele intervallet 28-65 år. Uddannelse og alder er blandt de vigtigste forhold, der opdeler befolkningen i personer med gode og mindre gode færdigheder. Beskæftigelse, lang erhvervserfaring, deltagelse i voksen- og ef-teruddannelse, et godt helbred, dansk oprindelse og forældre med en videregående uddannelse hænger også positivt sammen med færdighederne.”

Markedsføring og målgruppe

Henvender man sig som virksomhed til en målgruppe, som har udfordringer rent it-mæssigt, kan det med fordel tænkes ind i både hjemmesideoptimering og online markedsføring. Eksempelvis er det værd at undersøge, om man med fordel kan nå målgruppen gennem et mere enkelt hjemmesidedesign eller ved at mobiloptimere hjemmesiden, så den lettere kan tilgås fra telefonen.

Få mere at vide

Se flere tal fra OECD-undersøgelsen i rapporten, som du finder her: online virksomhed

 

Kilder:

www.oecd.org

www.sfi.dk

http://epn.dk