e-handel – nye dankortgebyrer lader vente på sig

Nets har klaget over Konkurrencestyrelsens afgørelse om lavere dankortgebyrer, hvilket betyder, at sagen forsinkes

Nets igangsætter ankesag

Der skulle være kommet nye, billigere dankortgebyrer per 1. juli 2013, men de er endnu ikke trådt i kraft, da Nets har klaget over Konkurrencestyrelsens afgørelse. I maj 2010 rejste FDIH sag mod Nets ved en klage til Konkurrencestyrelsen og fik medhold i november 2012. Konkurrenceankenævnets fastslog, at prisen for en dankorttransaktion i gennemsnit ikke må være højere end 1,20 kroner. De nye gebyrer skulle være trådt i kraft 1. juli, men Nets har klaget over kendelsen og bedt om opsættende effekt på de 1,20 kroner. Konsekvensen er, at sagen trækker ud.

Få mere at vide

Du kan læse mere om sagen og se fakta omkring Nets dankortgebyrer her: e-handel

Kilde: www.fdih.dk