e-handel – købsprocessen starter online

De danske forbrugere starter købsprocessen på nettet 

Køb i fysiske butikker starter på nettet

65 % af de danske forbrugere i fysiske butikker, har oset rundt i e-butikkerne, inden de foretog det endelige køb i en fysisk butik. Ifølge nye tal fra Dansk e-handelsanalyse har 2 ud 3 kunder i en fysisk butik startet deres købsproces på nettet. Forbrugerne bruger nettet til at  få den viden, de har behov for, såsom sammenligning af varer, priser og handelsvilkår som eksempelvis leveringstider. Dette afspejler sig i, at kun 4 % har opsøgt en fysisk butik for at få hjælp til købet.

e-handel cross border

Tallene viser desuden, at 7 ud af 10 køb sker i en dansk e-butik, mens de resterende 3 køb foretages i en udenlandsk u-butik. Når det gælder danskernes online køb af film, musik og spil sker halvdelen på udenlandske websites.

Få mere at vide

Du kan finde flere tal fra Dansk e-handelanalyse her: e-handel 2013

Du kan læse pressemeddelelsen fra FDIH og Dansk e-handelsanalyse her: danske e-butikker

 

Kilde: www.fdih.dk