e-handel i fortsat vækst kan være løsningen på økonomiske udfordringer

e-handel har været stabilt stigende det seneste årti og kan være løsningen på manglende økonomisk vækst – men det kræver politisk støtte

e-handel i fortsat vækst

E-handel bidrager til økonomisk vækst. Det er konklusionen på den seneste analyserapport fra OECD, Electronic and Mobile Commerce 2013. Rapporten viser, at udviklingen i e-handel har været stabilt stigende inden for det seneste årti, og dermed kan netop e-handel være løsningen på de økonomiske udfordringer, mange lande står i i øjeblikket. De digitale kanaler åbner op for nye forretningsmodeller, og særligt med udbredelsen af smartphones, har e-handel for alvor fået luft under vingerne.

Mange fordele ved e-handel

I rapporten står blandt andet: “ICTs and the Internet are leading to a structural change of commercial transactions by making them more efficient. For businesses, e-commerce improves efficiency in two keys ways, by enlarging the scope of the market and lowering operating barriers and costs. For consumers, e-commerce confers benefits by providing information on goods and services, helping consumers locate sellers, facilitating price comparisons, offering convenient delivery, and allowing them to purchase easily via a computer or mobile device wherever they are.”

Politisk opbakning om bedre e-handel 

For at udnytte de mange fordele ved e-handel, er det dog en forudsætning, at der skabes gode rammer, rent politisk. I modsat fald kan især små og mellemstore e-butikker bliver begrænset af eksempelvis lovgivning på tværs af landegrænser, beskatning og e-betalinger. Annette Falberg, adm. direktør i brancheorganisationen FDIH: “Politikkerne skal se at få øjnene op for e-handel og forstå, hvor vigtig den er for økonomien. Mange små og mellemstore virksomheder driver e-handel, og love skal være enkle og forståelige. Der strømmer fortsat nye love og regler ud fra EU, som ikke er forståelige for de danske virksomheder. Vi mister de konkurrencemæssige fordele, som Danmark har opbygget gennem årene, hvis ikke politikkerne har en forståelse for e-handlens påvirkning af landets økonomi.”

Kilde: www.fdih.dk