e-handel – EU-kommisionen fremlægger nyt udspil til online betalinger

Det ventede EU-udspil om online betalinger vækker umiddelbart tilfredshed

Nyt udspil til online betaling

I tirsdags bragte vi et indlæg om EU’s betalingsindgreb i forhold til gebyrer på betalingskort samt forventet udspil til et nyt betalingsdirektiv, som giver mulighed for, at andre end banker og store kreditkortselskaber får adgang til betalingssystemerne. Nu har EU-kommissionen  fremlagt det ventede udspil, og hos brancheorganisationen FDIH er man positivt indstillet overfor udspillet.

Tilfredshed hos FDIH

Henrik Theil fra FDIH: ”Vi er generelt godt tilfredse med, at EU åbner for, at andre aktører kan få adgang til betalingssystemerne, selvfølgelig under forudsætning af, at de er underkastet finanstilsyn og kan efterleve de nødvendige sikkerhedskrav. Vi befinder os i en rivende udvikling, hvor nye betalingsformer og –teknologier dukker frem overalt. De skal ikke hæmmes af et for lukket system med få aktører.”

Ikke længere tilladt at opkræve gebyr fra kunden

Dog er FDIH kritiske overfor forbuddet mod at lægge kortgebyret oven i den pris, kunden skal betale.  Henrik Theil: ”Det er uforståeligt, at man vil fjerne butikkernes adgang til videreføre direkte betalingsgebyrer til kunderne. Det strider mod et grundlæggende EU-princip om gennemskuelighed ii prisdannelsen. Ved at kunne pålægge et forskelligt gebyr, alt efter hvilken betalingsform kunden vælger, så skaber vi et incitament til, at den billigste og mest hensigtsmæssige betalingsform vælges. Det er i alles interesse.”

Få mere at vide

Læs mere om EU-kommisionens udspil her: Online virksomhed

 

Kilder:

http://ec.europa.eu

www.fdih.dk