e-handel cross border – forbrugerne er skeptiske mht. forbrugerbeskyttelse

Ny rapport viser, at e-handel cross border er præget af (ubegrundet) mistillid 

Kun 35 % tror på ordnede forhold

e-handel cross border vinder kun langsomt frem. Årsagen til, at forbrugerne ikke mere entusiastisk kaster sig ud i e-handel over landegrænser, er manglende tillid til forbrugerbeskyttelse og respekt for forbrugerrettigheder. Ifølge EU’s halvårlige Consumer Scoreboard tror kun 35 % af EU’s e-handlende på ordnede forhandel ved e-handel i andre lande.

Ubegrundet mistillid

Den manglende tillid har dog ikke umiddelbart hold i virkeligheden, for blandt de forbrugere, som rent faktisk HAR e-handlet over landegrænser, svarer 80 %, at de er trygge og gerne vil gøre det igen. Tallene viser i øvrigt, at unge forbrugere samt mandlige forbrugere er mest positivt indstillet overfor e-handel cross border.

Danske forbrugere generelt positive

Danmark indtaget en flot andenplads, når det gælder e-handel. 71 % af den danske befolkning har e-handlet indenfor det seneste år inden undersøgelsen. På førstepladsen ligger Holland, hvor hele 74 % af de adspurgte svarede bekræftende på, om de havde handlet online indenfor de sidste 12 måneder.

Frygt for nye restrektioner

Hos brancheorganisationen FDIH er man bekymrede for, om EU vil tolke rapportens resultat som, at der er behov for flere regler og restrektioner i forhold til e-handel. Henrik Theil fra FDIH: ”Vi kan frygte, at man I EU bruger resultaterne som undskyldning for at indføre nye forbrugerbeskyttelsesregler. Men det har desværre den modsatte effekt. Jo mere tale om behov for beskyttelse, jo mere øges utrygheden. Og samtidig viser Consumer Scoreboard, at den største barriere for butikkerne til at sælge i andre lande er bøvlede forbrugerbeskyttelsesregler. Så er det ikke så mærkeligt, at undersøgelsen også viser et fald fra 27,5 pct. til 25 pct. inden for et år af de detailhandlende, som faktisk vil sælge til forbrugere i andre EU-lande.”

Få mere at vide

Du kan se mange flere tal her: e-handel 2013

 

Kilder:

http://ec.europa.eu

www.fdih.dk