e-handel cross border – få udenlandske kunder i danske e-butikker

En stigende andel af dansk e-handel går til udlandet – trafikken den modsatte vej lader vente på sig

3 ud af 10 køb sker i udlandet

De danske forbrugere e-handler i stigende grad over landegrænser. Nye tal fra Dansk e-handelsanalyse og EU’s Consumers Scoreboard viser, at hver gang danskerne handler på nettet, sker 3 ud af 10 køb i udlandet. Knap hver femte dansker tænker ikke over e-butikkens nationalitet, og hver syvende er fast kunde i en udenlandsk e-butik.

Svært at tiltrække udenlandske kunder

Desværre er de udenlandske forbrugere knap så begejstrede for e-handel cross border. I de øvrige EU-lande er der kun gennemsnitligt 11 % af befolkningen, som e-handler over landegrænser. Især forbrugerne i de store e-handelsnationer som England, Tyskland og Frankrig handler primært indenfor landets egne grænser.

En mulig løsning?

Annette Falberg fra FDIH: ”Det er en kæmpe udfordring for dansk detailhandel på nettet, at vi presses af konkurrence fra udlandet, mens det er nærmest umuligt at få rettet forbrugernes blik fra fx Tyskland og England mod danske websites. Løsningen for danske netbutikker er, at etablere websites i andre lande, så de fremstår som ”nationale” i håbet om at kapre de udenlandske kunders køb.”

 

Kilder:

www.fdih.dk

http://ec.europa.eu