e-handel og dataanalyse

Lær dine kunder at kende – og sælg mere

Stigende krav til danske e-butikker

Dansk e-handel er i eksplosiv vækst. Indkøb rykker fra offline til online, og danskerne bruger stadig flere penge i e-butikkerne. Denne udvikling stiller høje krav til de danske webshops, da kundernes forventninger vokser i takt med deres forbrug. Kriterier såsom tilgængelighed, service, produkter og priser er med til at afgøre, om en e-butik stemples inde eller ude hos forbrugerne. Jo større kendskab man som virksomhed har til sine kunder, jo bedre mulighed har man for at imødekomme deres forventninger og skabe mervækst. I denne forbindelse er dataanalyse et uundværligt redskab.

Hvorfor dataanalyse?

Hver gang en kunde handler online, er der mulighed for at indsamle værdifulde data, som fortæller om kundens adfærd både før og under købet. Dataene kan blandt andet fortælle, hvordan kunden fandt butikken, og hvilke søgninger vedkommende foretog; altså hvilke produkter eller ydelser kunden indtastede i Googles søgefelt, som ledte frem til butikken. Dataene kan også fortælle noget om geografi i form af IP-adresser og lign. Skulle kunden afbryde sit køb og efterlade den virtuelle indkøbskurv med varer – uden at betale, kan dataene også fortælle noget om, hvornår i processen, kunden fortrød. Alle disse data giver værdifuld information i forhold til optimering af hjemmeside, SEO, købsproces og markedsføring.

Dataanalyse kræver tid

Trods de åbenlyse fordele ved dataanalyse, er der mange e-butikker, som ikke udnytter de data, de indsamler – forståeligt nok, eftersom dataanalyse er ressourcekrævende, såfremt det skal udføres tilstrækkeligt grundigt og målrettet. Dataanalyse kræver tid og omhyggelighed, løbende forbedringer samt – naturligvis – det fornødne kendskab til, hvorledes de mange data skal behandles og anvendes i praksis.

Fordele ved dataanalyse

Annette Falberg fra FDIH siger om dataanalyse: “For mange kan det virke som en uoverkommelig opgave at tage fat på at analysere så mange tal, men erfaringen viser, at det i sidste ende skaber markant bedre resultater. Forbedring af websites kan spare både tid og penge – også for kunderne – når det er de rigtige forbedringer, der bliver lavet. Analysearbejdet sikrer, at du undgår at lave den samme fejl flere gange, og kunderne bliver mere loyale, når du matcher deres behov.”

Uforpligtende tilbud på dataanalyse

Vil du optimere din hjemmeside med henblik på at tiltrække og fastholde kunder? Vil du have professionel dataanalyse med efterfølgende forslag til målrettet markedsføring? Og det vel at mærke uden selv at bruge tid og kræfter på det? Hos e-reactor er vi eksperter i dataanalyse. Vi kan skræddersy den helt rigtige løsning, så du opnår de bedst mulige resultater for færrest mulige udgifter. Kontakt os for en personlig snak om, hvad vi kan gøre for dig – og få et gratis, uforpligtende tilbud på forbedring af din hjemmeside. Ring på telefon 70 230 140 eller brug kontaktformularen her på siden: Professionel seo og online markedsføring 

 

Kilde:

www.fdih.dk